Sự phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam càng ngày càng tăng cao

RFA: Dựa trên những dữ liệu thu thập được trong giai đoạn 1992/ 1993 đến 2014, khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam phân thành hai cực rõ rệt, tình trạng bất bình đẳng về mức sống gia tăng trong vòng hai thập niên qua.

Đó là nhận định của tiến sĩ Đỗ Thiên Kính thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội trong báo cáo có tên Xu Hướng Bất Bình Đẳng Về Mức Sống Ở Việt Nam Trong 20 Năm Đổi Mới, công bố ngày thứ Năm 3 tháng 12 vừa qua.
Đọc Thêm

Cựu TNLT và người dân lên tiếng bảo vệ cho các TNLT

GNsP: Nhân dịp kỉ niệm 67 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, các nhà hoạt động trong nước đã lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền việt Nam trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân lương tâm Việt Nam.

Cùng kí tên vào bản lên tiếng có 21 tổ chức xã hội dân sự và 205 cá nhân. Đây là một sáng kiến của nhóm 17 thanh niên Công Giáo và Tin Lành bị bắt năm 2011 nhằm kêu gọi các tổ chức quốc tế, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và các quốc gia dân chủ tạo áp lực buộc chính quyền cộng sản thả tự do cho các TNLT và chính trị, nhất là những người bị mang các án phạt nặng nề.
Đọc Thêm