Myanmar Cám Ơn Việt Nam Đã Ủng Hộ Phong Trào Dân Chủ

SGB: Nguyên nhân dẫn đến thành công của cuộc đấu tranh là sự ủng hộ của người dân và áp lực quốc tế, dưới sự hiện diện trong nước và lãnh đạo của bà Aung San Suu Kyi - ông Tin Oo cho biết như vậy, và thêm - Nguyên tắc quan trọng của cuộc đấu tranh là đảng NLD và dân như cá với nước. NLD luôn tôn trọng quan tâm đến quyền lợi của người dân.

Ông Tin Oo nhận định: Đấu tranh bất bạo động là phương pháp được người dân ủng hộ. Một tham dự viên nêu câu hỏi về vai trò của tôn giáo trong hành trình tìm dân chủ ở Myanmar thế nào? Ông Tin Oo cho rằng không ảnh hưởng gì. Tôn giáo và chính trị là hai lãnh vực độc lập nhau. NLD luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo cách tối đa. Mời quý vị tham khảo những bài học từ tiến trình dân chủ hóa Myanmar


Đọc Thêm

Chương Trình Bài Học Từ Myanmar

 Ngày hôm nay, phái đoàn truyền thông, tổ chức XHDS và chính trị người Việt trong và ngoài nước bắt đầu tiếp xúc chính giới Myanmar.
Theo đó, lúc 15g00, ngày 07-12-2015, đoàn sẽ gặp gỡ ông U Nyan Win, Phát ngôn nhân và một lãnh đạo của National League for Democracy - NLD (ĐẢNG LIÊN ĐOÀN QUỐC GIA VÌ DÂN CHỦ - NLD).
Đảng NLD do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, là tổ chức đối lập lớn nhất tại Myanmar trong 30 năm qua. Trong kỳ tổng tuyển cử vừa qua, NLD giành hơn 75% các ghế nghị viện và sẽ nắm quyền thành lập chính phủ sắp tới. Mời quý vị độc giả quan tâm về tiến trình dân chủ ở Việt Nam tham khảo về sự chuyển tiếp ở Myanmar.

Đọc Thêm