Đức Giáo Hoàng Phanxico được nhận một giải thưởng quốc tế danh giá

Paul Minh Nhật: Đức Giáo Hoàng Phanxico đã được nhận giải thưởng Charlemagne quốc tế Aachen, đây là giải thưởng lâu đời và danh giá bậc nhất được trao cho những cống hiến cho việc hợp nhất Châu Âu.

Tin này được công bố vào hôm thứ tư tại thành phố Aachen. Đích thân Đức Giáo hoàng sẽ đến lãnh giải thưởng vào một ngày sẽ được lên kế hoạch tại Roma.
Đọc Thêm