Tuyên bố chung giữa ĐGH và Đức Thượng Phụ: chứng tá hiệp nhất giữa hai giáo hội

TNCG: Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa ĐGH Phanxicô với Đức Thượng Phụ Kirill thuộc Giáo Hội Chính Thống Giáo Nga có một tầm quan trọng đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót này. Đó là quan điểm của linh mục Dòng Đa-minh Hyacinthe Destivelle người đặc trách quan hệ với các Giáo Hội Chính Thống Giáo Slav tại Hội Đồng Giáo Hoàng về Hiệp Nhất Ki-tô Hữu.
Đọc Thêm

Những vần thơ nhớ về TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn

TNCG: Xuân về là để sum họp nhưng với những tù nhân lương tâm thì vẫn bị bức tường tù lao ngăn cách. Cảm xúc dâng cao khi nghĩ đến những người con ưu tú của tổ quốc đang đau khổ trong lao tù, từ Hoa Kỳ, Thiêm Võ đã chia sẻ nỗi lòng qua những vần thơ gửi tặng tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn. TNCG xin hân hạnh giới thiệu tâm tình này.

Đọc Thêm