Thư của Đặng Xương Hùng - nguyên Lãnh Sự Việt Nam tại Thụy Sĩ

TNCG: Đặng Xương Hùng - quan chức ngoại giao cấp cao của Đảng Cộng Sản VN người đã từ bỏ đảng tịch và xin tị nạn tại Thụy Sĩ từ 10/2013 đã có bức thư ngỏ gửi người dân Việt Nam. Ông chia sẻ " Bản thân tôi cũng luôn hy vọng, một ngày đẹp trời, chế độ cộng sản trong nước thay đổi. Đó là điều đáng mừng cho dân tộc, cho đất nước. Nhưng tới nay, thời điểm sau Đại hội đảng 12, chúng ta đã có thể khẳng định với nhau rằng : đảng cộng sản không thay đổi và họ sẽ không bao giờ nghĩ đến việc thay đổi." Đó là những lời tâm huyết của ông dành cho những ai đang hợp tác với cộng sản và đang có những ngộ nhận về chế độ thối nát này.
Đọc Thêm