Declaration from Catholic Youth Activists and Former Prisoners of Conscience
Declaration from Catholic Youth Activists and Former Prisoners of Conscience

February 18, 2016

Regarding the Vietnamese authorities’ brutal actions toward former prisoner of conscience Tran Minh Nhat and his family

We, the former prisoners of conscience from the group of Catholic and Protestant youth who were arbitrarily arrested in 2011, jointly denounce the Vietnamese communist authorities’ ongoing harassment and intimidation of former prisoner of conscience Tran Minh Nhat and his family.

Tran Minh Nhat, born in 1988, is a student at Ho Chi Minh University of Foreign Languages and Information Technology (HUFLIT). He has a passion for truth and justice, participating in protests against Chinese aggression and opposing bauxite mining in Tay Nguyen. He is an independent journalist and a contributor to the Vietnam Redemptorist News and Radio Alphonso. Tran Minh Nhat was arbitrarily detained on August 27, 2011 and sentenced to four years in prison and four years house arrest under Article 79 of Vietnam’s Penal Code because of his ideals and love for his country. Nhat was released on August 27, 2015.

Đọc Thêm

ĐTC: Đi sâu hơn vào những cam kết diễn tả lòng Chúa thương xót

GNsP: Hôm qua thứ Bảy 20.02 là lần thứ hai trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, Đức Thánh Cha Phanxicô dùng ngày thứ Bảy làm buổi tiếp kiến chung và ngài dùng bài giáo lý của mình tập trung vào chủ đề Năm thánh Lòng thương xót, đặc biệt là trong bối cảnh của mùa Mùa Chay.
Đọc Thêm

Khủng bố cựu TNLT Trần Minh Nhật là tội ác của cộng sản

TNCG: Khoảng 19 giờ ngày 20/02/2016 các nhà hoạt động nhân quyền và hơn 1000 giáo dân giáo xứ Phú Yên đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm, đặc biệt là cho cựu TNLT Paul Trần Minh Nhật đang bị công an huyện Lâm Hà sách nhiễu phá hoại và triệt tiêu đường sống. Cha An-tôn Đặng Hữu Nam chủ tế thánh lễ đã chỉ ra bản chất đê hèn của công an Lâm Hà, Lâm Đồng khi lén lút khủng bố gia đình nhà hoạt động dân chủ này.
Đọc Thêm