TNS Bill Cassidy Đề Xuất Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam Tại Thượng Viện Mỹ

TNCG: Hôm 4/03/2016, Thượng Nghĩ Sĩ Hoa Kỳ Bill Cassidy vừa đề xuất Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam (the Vietnam Human Rights Act (S. 2632) lên Ủy Hội Nhân Quyền Thượng Viện, trong đó không chấp nhận việc chính quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp các nhà hoạt động, bỏ tù các người bất đồng chính kiến và hạn chế các quyền tự do của người dân.
Đọc Thêm

Cha tôi – chứng nhân của thời đại (phần cuối)

Đại gia đình cha Matthew Vũ Khởi Phụng - Hình: Paulus Lê Sơn
TNCG: Cha Matthew Vũ Khởi Phụng, một nhân cách trổi vượt, một nhân vị sáng trong cao vời nhưng luôn khiêm hạ với tất cả những ai ai. Đó không chỉ là cảm nhận của riêng tôi được bên cạnh cha nhiều mà tôi chắc rằng với tất cả những ai có cơ hội được tiếp xúc với cha.
Phải nói rằng cha Phụng rất thương tôi, thương gia cảnh của tôi và cả mẹ tôi nữa. Mẹ tôi, chỉ một vài lần nhìn thấy cha tại Giáo xứ Thái Hà mà chưa được nói chuyện với cha nhưng khi Mẹ tôi qua đời, cha Phụng luôn tưởng nhớ đến Mẹ tôi trong kinh nguyện hằng ngày và trong những thánh lễ cầu nguyện cho Mẹ.

  Cha tôi - chứng nhân của thời đại ( phần 2)
Đọc Thêm