Tờ báo điện tử Tin Mừng Cho Người Nghèo hoạt động tròn một năm

TNCG: Tại Dòng Chúa Cứu Thế 38 Kỳ Đồng, Trang tin điện tử Tin Mừng Cho Người Nghèo (GNsP) tổ chức mừng ngày thành lập tròn một năm 16.04.2015 - 16.04.2016 hoạt động.

Trang tin này được thành lập trong bối cảnh xã hội đang có nhiều bất công, nhất là những người nghèo cô thế, người bị áp bức bất công, bởi một số Linh mục thuộc DCCT có tâm huyết với Truyền thông và sứ vụ phục vụ người nghèo.
Đọc Thêm