Nhân dân Hà Tĩnh quyết tâm buộc Formosa rời khỏi Việt Nam


TNCG: Phỏng vấn trực tiếp người dân Hà Tĩnh xuống đường biểu tình chống Formosa ngày 02.10.2016. Người dân Hà Tĩnh nói " Khi nào còn Formosa thì chúng tôi còn chiến đấu để đánh đuổi Formosa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để bảo vệ cho nhân dân và tương lai con cháu chúng ta, người dân rất kiên cường, mãnh dũng".